Påmelding:

Påmelding på våre kurs er bindende, med mindre en spesifik dato er oppgitt til deltageren om avmelding.

Dersom du blir du forhindret i å komme på kurs:

Blir du forhindret i å komme på kurset står det deg fritt å selge kurset til en annen. Da kan du sende en mail til post@tegneskole.no om hvem som kommer istedet for deg.
Vi kan dessverre ikke kompensere for tapt kurs og reglene for påmelding er ifølge norsk lov.

Dersom du ikke kan komme på grunn av ferie eller lignende:

For våre kurs kan tapt kurs/timer ikke overføres til neste sesong.

Avmeldingsgebyr:

Avmeldingsgebyr beregnes på følgende måte:
Avmelding før avmeldingsfrist medfører ikke gebyr.
Ved avmelding etter avmeldingsfristen gebyret 100% av kursavgiften.

Sykdom:

Hvis underviseren er syk eller forhindret i å komme skal timene erstattes med en annen helg/eller dag.