Online-kurs

Dette er kurs som går over nett. Kurstimene blir sendt direkte, slik at du må være klar på oppgitte tidspunkt. Om du behøver å bestille kursmateriell, bør det gjøres senest en uke før oppstart.

Klasserom

Disse kursene arrangeres ved at kursdeltakere møter på vårt kurssted i Ås (Moerveien 14, 1430 Ås). Kursdeltakere kan stille spørsmål og får tilbakemeldinger på arbeidet underveis fra personen som holder kurset.

Liste