Kreativt kaffeslabberas er et tilbud til boinstitusjoner for mennesker med ulike behov, som kanskje opplever at hverdagen blir litt ensformig og grå. Vi ønsker å gjøre noe med dette ved å engasjere beboerne i kreativitet og samtaler som gir utbytte. Dette skaper vi i et miljø som skal føles trygt og avslappet, til tross for at det foregår digitalt. Vi har gode samarbeidspartnere som virkelig ønsker å gjøre en forskjell, og som forstår kreativiteten og fargenes kraft til å virke positivt på den psykiske helsen.

I tillegg til det kreative, vet vi at mange av de eldre har et behov for å bli sett og hørt, så dette tilbudet retter også fokus på det sosiale aspektet. Prosjektet har derfor fått navnet «Kreativt kaffeslabberas», som rommer både kreativitet, sosial omgang og lave skuldre.

Dersom dette høres interessant ut, ønsker vi å avtale en tid hvor vi første dagen får sjekket teknisk utstyr, slik at både vi og dere ser at alt fungerer som det skal. Deretter ønsker vi å sette opp en tid hvor vi kjører et lite kaffeslabberas med en av våre terapeuter.

Selve kaffeslabberaset foregår på Zoom, som er en plattform for digital møtevirksomhet. Det er gratis å bruke. Vi stiller med en konsulent (f.eks. en kunstterapeut) på vår side og dere samler deltakergruppen rundt et bord på deres side. Kaffeslabberaset er ikke likt fra gang til gang, men formes litt etter hvert, alt etter hvilken retning samtalen tar. På sikt ser vi for oss at deltakerne og konsulenten får et dypere og mer personlig forhold, noe som vil være med på å bestemme hvordan disse stundene blir. I samtalene bruker vi kreative elementer som maling, tegning , fargestifter mm. hvor deltakerne kan være med på å visualisere tanker og refleksjoner. Utstyr til testrunden sponses av oss. Videre er det mulig å melde seg på faste dager, slik at dette blir et høydepunkt som beboerne gleder seg til. Vi har da ferdige pakker med maling og utstyr som sendes til dere før oppstart. Som bruker av dette tilbudet vil dere få rabatter på utstyrspakkene.

Om det viser seg at dere ikke har det tekniske utstyret som trengs, men har i utgangspunktet lyst til å takke ja til dette tilbudet, har vi fått til en avtale med Komplett, som kan levere alt av utstyr som dere trenger, evt. bare det dere mangler.

Har dere spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med Tegneskole på telefon 40406818, eller send en mail til post@tegneskole.no

Lignende saker