For å lære og tegne i perspektiv, har Hansjörg ett verktøy som spiller en ekstra stor rolle: kuben. Han vil at de som deltar på kurset lager en slik i forkant av første kurstime. Ja, du kan ta en hvilken som helst annen kube, men om du lager den selv, vil det mest sannsynlig gi deg en enda bedre forståelse av perspektivets prinsipper.

Slik lager du en kube, steg for steg:

1) Tegn opp med blyant og linjal. Alle sider skal være like lange. Hansjörg har her tegnet opp en kube med 6 cm lange sider. Om du ønsker en litt større kube, kan du f.eks. tegne opp 8 cm lange sider.

2) Tegn inn bretteklaffer på hver side.

3) Klipp ut!

4) Brett inn alle kantene på kuben.

5) Brett inn alle bretteklaffene.

6) Ha lim på hver brettekant.

7) Lim kant mot kant.

8) Ferdig!

Lykke til!