Laster Arrangementer
Online Kurs Online Kurs

Har du et ønske om å begynne og tegne, men klarer ikke helt å komme i gang? Da kan det skyldes at det er noe som blokkerer den kreative flyten, eller som hindrer inspirasjon i å slippe til/komme frem. Alle har en strek og alle bærer på en enorm inspirasjonskilde som også du kan finne veien til.

Kurset går 3 kvelder over en periode på 4 uker og prisen er totalprisen for alle 3 kveldene.

Fordelen med at dette kurset sendes direkte, er at du kan kommunisere med kursholder Karen Marie underveis. Du kan vise frem bildene og få tilbakemeldinger med en gang, samt ha en dialog med henne. Vi ønsker å tilnærme oss den samme atmosfæren som et fysisk kurs har, selv om alt foregår digitalt. Under hele kursperioden er du også velkommen til å ta kontakt, slik at du som kursdeltaker får den veiledningen som trengs, for at du faktisk skal komme skikkelig i gang med å tegne.

Med ulike teknikker finnes det flere måter å omgå denne sperren på og lokke frem inspirasjonen. Poenget med kurskveldene er ikke at du skal lære å tegne/produsere imponerende tegninger. Dette kurset har som fokus å få deg i gang med den kreative uttrykksformen som kan være nyttig både for din skapertrang, men også for å uttrykke det som befinner seg på innsiden av deg selv. Når du har skapt et intuitivt uttrykk på arket, kan du velge å bearbeide dette videre til et ferdig bilde, eller du kan si deg fornøyd med det du skapte i øyeblikket og prosessen bak.

Gjennom disse 3 kveldene får kursdeltagerne ulike verktøy som kan være nyttige å ha med seg videre i sin kunstneriske og personlige utvikling.

I forkant av kursstart, har du mulighet til å være med på en gratis introduksjon av kurset, slik at du får et mer helthetlig bilde av hva du kan forvente.
Klikk her for påmelding til gratis introduksjon

Materialer: det er valgfritt hva du ønsker å bruke av materialer under disse kurskveldene, men du anbefales å ha minst 7 ulike farger; både farger du finner positivt ladet og negativt ladet. I tillegg behøver du noe å skisse/tegne på. Gjerne i størrelse A3, slik at du har rom for å uttrykke deg litt stort.

Å skape er å skape seg selv gjennom det vi uttrykker.
Hvor går veien til den indre kilde; hvordan åpne opp for inspirasjon?
Vi arbeider med enkle teknikker som gir forståelse for hvordan dette skjer.

KVELD 1, 10. mai:
5 faser i den skapende prosess

Tema for kvelden: Hva vil mine tegninger fortelle meg og hva forteller jeg i mine tegninger?

Denne kvelden ser vi på fasene i den skapende prosess.
Å lage et bilde er en prosess, å skape er en prosess…

Enhver skapende aktivitet følger i hovedsak 5 faser. Denne kvelden arbeider vi med hver fase og får innblikk i fasenes ulike innhold og dermed deres ulike muligheter og utfordringer. Ved å få bevissthet om dette kan skaperprosessen bli mer spennende og man får en forståelse for hvordan en arbeider og hvordan det blir tydelig og spennende å se på det som kommer til uttrykk.

Fasene er også brukbare å ha med seg i andre områder av livets ståsteder.

KVELD 2, 24. mai:
Rituale til forandring

Tema for kvelden: Hvordan finne nye veier?

Hva hindrer oss i den skapende prosess, og hva er det som holder oss tilbake? Ønsker vi å forandre noe? Det er ikke alltid lett, for svaret vi søker ligger ofte i det skjulte.

Gjennom en veiledet øvelse lager vi 5 tegninger, og ved å gå bakenfor temaet og hente inn ressurser fra andre lag, finner vi nye veier.

Å være skapende i livet, eller i et produkt, har ofte de samme mekanismene som enten virker begrensende eller åpnende. Hva er det som får oss til å endre retning, tegnestil osv.?

KVELD 3, 31. mai:
Veien til glede og interesse

Tema for kvelden: «Retning i overblikket»

I den skapende prosess, som i livet for øvrig, støter vi på utfordringer som kan være både hindringer, men også muligheter for å styrke /forløse. Målet er mer glede og interesse.
I ulik grad kan vi ha mistet dette på veien.
Med hjelp av modellen «Den Blå Diamant», lager vi tegninger som blir veikart som viser vei mot større skaperkraft og entusiasme.

Dette kurset går 3 ganger over en periode på 4 uker.

Vel møtt!

Påmelding til våre kurs er bindende, og du må bekrefte at du har lest og godkjent våre kursbetingelser, ifm kjøp av kursplass.

Dersom det er færre enn 6 påmeldte 1 uke før kursstart, kan kurset bli avlyst/utsatt. De påmeldte vil da få beskjed om dette.

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billett
Kursavgift for Finn din indre inspirasjonskilde! med kursstart 10. mai
kr 950
Unlimited