Laster Arrangementer

Dette er en kursrekke på 3 kvelder, men man kan også velge å ta bare 1 eller 2 separate kvelder. Kurset har fokus på hvordan man gjennom enkel tegning, øvelse og forståelse av prosesser, kan få et rikere forhold til det å skape.

Gjennom disse 3 kveldene får kursdeltagerne ulike verktøy som kan være nyttige å ha med seg videre i sin kunstneriske utvikling.

Å skape er å skape seg selv gjennom det vi uttrykker.
Hvor går veien til den indre kilde; hvordan åpne opp for inspirasjon?
Vi arbeider med enkle teknikker som gir forståelse for hvordan dette skjer.

KVELD 1, 24. august:
5 faser i den skapende prosess

Tema for kvelden: Hva vil mine tegninger fortelle meg og hva forteller jeg i mine tegninger?

Denne kvelden ser vi på fasene i den skapende prosess.
Å lage et bilde er en prosess, å skape er en prosess…

Enhver skapende aktivitet følger i hovedsak 5 faser. Denne kvelden arbeider vi med hver fase og får innblikk i fasenes ulike innhold og dermed deres ulike muligheter og utfordringer. Ved å få bevissthet om dette kan skaperprosessen bli mer spennende og man får en forståelse for hvordan en arbeider og hvordan det blir tydelig og spennende å se på det som kommer til uttrykk.

Fasene er også brukbare å ha med seg i andre områder av livets ståsteder.

KVELD 2, 31. august:
Rituale til forandring

Tema for kvelden: Hvordan finne nye veier?

Hva hindrer oss i den skapende prosess, og hva er det som holder oss tilbake? Ønsker vi å forandre noe? Det er ikke alltid lett, for svaret vi søker ligger ofte i det skjulte.

Gjennom en veiledet øvelse lager vi 5 tegninger, og ved å gå bakenfor temaet og hente inn ressurser fra andre lag, finner vi nye veier.

Å være skapende i livet, eller i et produkt, har ofte de samme mekanismene som enten virker begrensende eller åpnende. Hva er det som får oss til å endre retning, tegnestil osv.?

KVELD 3, 07. september:
Veien til glede og interesse

Tema for kvelden: «Retning i overblikket»

I den skapende prosess, som i livet for øvrig, støter vi på utfordringer som kan være både hindringer, men også muligheter for å styrke /forløse. Målet er mer glede og interesse.
I ulik grad kan vi ha mistet dette på veien.
Med hjelp av modellen «Den Blå Diamant», lager vi tegninger som blir veikart som viser vei mot større skaperkraft og entusiasme.

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter are no longer available